Algemene voorwaarden serviesverhuur

1. In dit document hebben de volgende woorden de volgende betekenis:

“Goederen” betekent de door u gehuurde vintage serviezen en andere items zoals schriftelijk met u is afgesproken.                                                                   “Huurperiode” betekent in relatie tot de goederen                                                       een periode van een tot drie dagen vanaf de datum dat de goederen zijn geleverd; of

(II)    de periode die door ons schriftelijk is bevestigd.

1.3 “Goede Staat” betekent dat de Goederen heel zijn, zonder scheuren of afgebroken stukjes. Houd er echter rekening mee dat het gaat om oude en gebruikte serviezen en dat vergulde randjes en decoratie door de jaren heen wat versleten kunnen zijn.

02 / Termijn en gebruik

2.1 Wij verhuren de Goederen aan u voor de afgesproken verhuurperiode onder de voorwaarden en bepalingen zoals beschreven in deze overeenkomst.

2.2 De Goederen zullen te allen tijde in ons bezit blijven.

03 / Aflevering en retour

3.1 Tenzij anders afgesproken, bezorgen wij de Goederen aan u op eerste dag van de Huurperiode die met u is afgesproken.

3.2 Voorafgaande aan de aflevering, zullen wij controleren of de Goederen die aan u verhuurd worden gegarandeerd in Goede Staat zijn. Bij aflevering wordt de staat van de Goederen met u samen vastgesteld, door de Goederen ter plaatse uit te pakken en samen met u te controleren op Goede Staat.

3.3 De huurder hoeft de Goederen niet af te wassen. Enkel vragen wij om het serviesgoed, glaswerk en/of bestek af te spoelen en/of te ontdoen van álle etensresten.

3.4 Op de laatste dag van de Huurperiode worden de Goederen door ons opgehaald, tenzij anders afgesproken. U dient er zelf voor te zorgen dat alles netjes is ingepakt zoals u het van ons heeft gekregen. Gebruik daarvoor zo veel mogelijk het inpakmateriaal wat erbij is geleverd.

3.5 Indien er op de locatie geen gebruik gemaakt kan worden van een watervoorziening waarmee de gehuurde Goederen afgespoeld kunnen worden, en de Goederen dus met etensresten bij ons terugkomen, kunnen wij besluiten tot het heffen van een fee van 10% van de totaalfactuur (exclusief borg) voor het meerwerk dat dit voor ons met zich meebrengt.

04 / Huurdersovereenkomst

 • De huurder:
 • 4.1 controleert samen met ons de Goederen bij levering en voordat ze geretourneerd worden;4.2 zorgt ervoor dat de Goederen veilig bewaard en gebruikt worden;

  4.3 zorgt ervoor dat de Goederen nooit in een afwasmachine gereinigd worden. Wij zorgen voor de reiniging van de Goederen;

  4.4 leent de Goederen niet uit of verhuurt ze aan een derde partij;

  4.5 zorgt ervoor dat de Goederen in de zelfde staat geretourneerd worden als dat ze geleverd zijn;

  4.6 repareert de Goederen niet zonder schriftelijke toestemming van ons.

  4.7 brengt ons direct op de hoogte van verlies, diefstal of schade aan de Goederen, tenminste voorafgaande aan het retour transport;

  05 / Tarieven en betalingscondities

  5.1 de Goederen zullen aan u verhuurd worden voor het schriftelijk overeengekomen tarief van tijd tot tijd.

  5.2 Wij vragen een aanbetaling van 25% van het totaalbedrag als u de order plaatst voor Goederen. Uw order wordt pas bevestigd wanneer we de volledige aanbetaling ontvangen hebben. Houdt u er rekening mee dat indien u wilt annuleren, u de aanbetaling niet terugkrijgt, tenzij u uw order minstens zes weken voor het begin van de Huurperiode annuleert.

  5.3 U gaat ermee akkoord dat u het openstaande bedrag minimaal zeven dagen voorafgaande aan de Huurperiode betaalt. Bij niet tijdige betaling van het openstaande bedrag, kan het ertoe leiden dat de Goederen niet geleverd worden.

  06 / Borg en verzekering

  6.1 Voorafgaande aan het begin van de Huurperiode betaalt u ons een borg van € 50,00. Indien er een groter aantal en/of waardevolle Goederen gehuurd worden, kan de borg naar rato verhoogd worden. Hiervan wordt u vooraf op de hoogte gesteld. Deze borg krijgt u binnen zeven dagen na retour van de Goederen terug, indien de Goederen volledig, onbeschadigd en voor afloop van de Huurperiode zijn teruggekomen. U gaat ermee akkoord dat in geval van verlies, schade en/of late terugkomst we geld inhouden van de borg.

  6.2 U betaalt het tarief voor vervanging uit de lijst: “Prijzen vervanging 2019” zoals hierboven beschreven.

  6.3 Indien de Goederen voor een langere periode worden behouden dan het afgesproken termijn, zonder toestemming van ons, zullen wij 1,5 keer het standaard huurtarief in rekening brengen per extra dag. Als u voor een langere periode wilt huren, vraag dan naar een prijsopgave.

  07 / Wettelijke aansprakelijkheid

  7.1 Wij zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade of verwonding aan u of enige derde partij. Het huren van de Goederen zijn enkel voor de verantwoordelijkheid van de huurder.

  08 / Voorwaarden en condities

  Wij behouden ons het recht voor om op elk tijdstip, zonder melding vooraf, veranderingen, verbeteringen en/ of wijzigingen aan te brengen in deze voorwaarden en condities.

  HighteaVintage/Taarten4all 201